O miševima i ljudima - Džon Stajnbek
"Čovjeku ne treba pamet da bude dobar. Meni se čak čini da obično biva suprotno. Uzmi nekog zaista pametnog čovjeka i on će teško biti dobar drug. "