Nepodnošljiva lakoća postojanja - Milan Kundera, Nikola Kršić
"Tuga je bila forma, a sreća je bila sadržaj. Sreća je ispunjavala prostor tuge. "